<
Domovská stránka  |   Náš odkaz  |   Udržitelnost  |   LEED  |   Ekologické úvahy  |   Řešení  |   Kontaktujte nás             Italiano  |  English  |  Český
S.Anselmo, building manufactures for a sustainable architecture

Udržitelnost
Výroba cihel společnosti S.Anselmo je uzavřený proces, kde jsou veškeré suroviny recyklovány, voda používaná při výrobě je čistěna a znovu použita.

Zelené poselství S.Anselma je zásadní pro naši výrobu produktů s porcelánovým povrchem, která je a vždy byla ekologická a přívětivá k životnímu prostředí. K této výrobě se používají 100% přírodní mineral, jako : křemen, jíl, kaolin, živec a přirodní dobarvovací prvky. Ekologické jsou I z dalšího pohledu, jelikož neobsahují: tmely, vosky, epoxidy, průmyslově vyráběná lepidla nebo chemická barviva, která mohou vést ke škodlivým následkům po montáži.

Závazky k ekologickým potřebám nás nutí k definování budoucnosti našich výrobků. Naše produkty ma životnost po celý lidský život. Díky velmi vysoké teplotě při pálení v našich průmyslových pecích a našemu dokonalému procesu čištění jílu, máme možnost kontrolovat pórovitost našich cihel, a ty jsou díky tomu více odolné než ostatní materiály pro povrchvou úpravu budov.
Tyto vlastnosti vedou ke snížení budoucího opotřebení material, spolu s vysokým stupněm odolnosti ke snížení nároky na údržbu. Naše cihly jsou chemicky inertní, díky tomu se dají znovu použít po demolici budovy, např. do základů při stavbě silnic místo stěrku, což snižuje celkové náklady na stavbu.

Vedení naší korporace, klade velký důraz na životní prostředí, jeho symbolem jsou investice v efektivitě užití surovin, vnitřní recyklace vody, ochrana zněčištění vzduchu a energetická efektivita

Recyklace
Výroba společnosti S.Anselmo je uzavřený cyklus, kde jsou všechny suroviny 100% recyklovány a voda se po čištění vrací zpět do výroby.

Recyklované materiály
S. Anselmo používá recyklovatelné materiály kdykoliv je to možné. Pro snížení množství surovin a energií při výrobě papírových a plastových výrobků, používáme recyklované:

- Kartonové krabice pro hotové výrobky
- Kartonové přepážky na paletách
- Plasty na balení palet
- Papír ve všech kancelářích


Naše výrobky jsou páleny při velmi vysokých teplotách, proto zde není možnost aby obsahovaly nebo vypouštěly VOC (Těkavé organické sloučeniny).

Nedoporučují se používat vosky nebo těsnidla, která by mohla vypoštět VOC do interiéru. Jednoduchá údržba s použitím pH-neutrálních prostředků je jediné co je potřeba.

Zařízení pro ochranu životního prostředí
Výrobní provozy S.Anselma používají zařízení pro ochranu životního prostředí, jejichž parametry jsou výrazně pod limity a pravními nařizeními.

- Čistička kouře
- Čistička písku
- Čistička vody
- Znovuužití tepla z pecí

Zdroje surovin
Výrobny S.Anselma jsou situovány do 800km od hlavních účastníků LEED projektu. Továrna byla postavena nedaleko hlavních težebních oblastí surovin, které jsou tímto take do 800km od hlavních stavebních oblastí projektu LEED.

image

image

image