<
Domovská stránka  |   Náš odkaz  |   Udržitelnost  |   LEED  |   Ekologické úvahy  |   Řešení  |   Kontaktujte nás             Italiano  |  English  |  Český
Stavební vyrábí pro ecosustainable architekturu

Co je největším významem u enviromentálních cílů?

Enviromntální úsilí mnoha společností je sledováno a kontrolováno pouze interne, proto je velmi obtížné tyto závazky a jejich plnění porovnávat s jinými společnostmi.Je důležitá definice enviromentálních podmínek?

V současnosti nejsou enviromentální podmínky obecně definovány. Srozumitelnost a jasnost těchto podmínek je velmi důležitá, aby byly plně pochopeny a mohly býr dodržovány.

Jak moc je LEED nápomocný?

V dnešní době je nutností, aby projekty odpovídaly nejen architektonickým pravidlům a podmínkám, ale I podmínkám trhu s nemovitostmi a čím dál tím více nově definovaným enviromntálním a ekologickým podmmínkám.
LEED program pomáhá upravovat projekty v rámci těchto nově se utvářejících podmínek.
Měl by být LEED součástí technických dokumentací?

Investoři zatím nemají pocit že je program LEED důležitým nástrojem který může být osobitým a prestižním znakem jejich stavby. Pouze ty největší společnosti vzaly program LEED za svůj při prosazovaní ochrany životního prostředí.

  image

image

image