<
Domovská stránka  |   Náš odkaz  |   Udržitelnost  |   LEED  |   Ekologické úvahy  |   Řešení  |   Kontaktujte nás             Italiano  |  English  |  Český
Ekologické osvedčení S.Anselma – USGBC Leed

LEED
Kolegium Zelená budova z USA (USGBC), nezávislá organizace obecně uznávaná jako hlavní zdroj ekologických standartů ve stavebnictví, autor programu Vedení v energetickém a enviromentálním designu (LEED).

LEED navrhuje a poskytuje návody a postupy pro ekologické projekty budov. S.Anselmo je členem USGBC.

LEED, se stejně jako celosvětový ekologický program, vyvíjí.

Produkty S.Anselma mohou dodat kredit projektům budov podle hledisek USGBC v těchto oblastech:

Suroviny a Zdroje: Kredity 5.1 a 5.2
(Místní suroviny 10% a 20%)

Suroviny z našich továren vhodná podle tohoto criteria jsou užívány v projektech do 800km od našich továren. Výrobny S.Anselma jsou situovány do 800km od hlavních účastníků LEED projektu.
Továrna byla postavena nedaleko hlavních težebních oblastí surovin, které jsou tímto take do 800km od hlavních stavebních oblastí projektu LEED.

Záměr: zvýšení poptávky po stavebních surovinách a produktech, které jsou získávány nebo vyráběny v místě stavby, čímždochází k podpoře užívání původních surovin a snižení dopadů dopravy na životní prostředí.

Suroviny a Zdroje: Kredity 2.1 a 2.2
(Management stavebnich odpadů 50% a 75% )

Výrobní proces nevytváří žádný odpad, protože v továrnách jsou zařízení která mohou odpad přeměnit a připravit ho k dalšímu použití.

Záměr: Zabránit minimálně 50% ze stavebního a demoličního odpadu ukládání na skládkách nebo zlikvidování ve spalovnách. Vratit recyklovatelné suroviny zpět do výrobního procesu.

Enviromentální kvalita interiéru: Kredit 4.1
(Nízkoemisní materiály)

Montáž hliněných obkladových pásků vyžaduje správnou směs na přilepení(malta a lepidlo), montážní postup a finální vyspárování. Všechny tyto složky jsou nyní vyráběny s co největším ohledem na toto kritérium.

Další potenciál programu LEED

Naše výrobky jsou páleny při velmi vysokých teplotách, proto zde není možnost aby obsahovaly nebo vypouštěly VOC (Těkavé organické sloučeniny). V případě potřeby technických specifikací k programu LEED, provedeme veškeré testování (testovací metody jsou odlišné v zavislosti na typu produktu).

Záměr: Snížení emisí zněčišťujících látek v interiéru, které jsou aromatické, dráždivé nebo škodlivé pro obyvatele těchto prostorů.

Náš odvětrávaný obkladový system splňuje požadavky programu LEED v oblastech úspory energií, kvalita ovzduší v interiéru, inovace a design.

image

image

image

image