<
Domovská stránka  |   Náš odkaz  |   Udržitelnost  |   LEED  |   Ekologické úvahy  |   Řešení  |   Kontaktujte nás             Italiano  |  English  |  Český
S.Anselmo, respekt k životnímu prostředí při výrobě stavebních materialů

Podstatou produktů z hlíny je, že jsou přírodní, vycházejí čistě z přirozených a tradičních výrobních postupů.

Od počátku 90 let, před tím než byl kladen důraz na zodpovědnost vůči životnímu prostředí, společnost S.Anselmo měla cíl svoji činností co nejméně zatěžovat životní prostředí, a při veškerých rozhodnutích hrál velkou roli dopad na přirodu a kvalitu života.

Násladná snaha prezentovat klady a vlastnosti produktů společnosti S.Anselmo, vedla ke změnám ve filozofii stavebnictví. Začal být kladen velký důraz na ekologickou politiku, která je dnes jedním z nejhlavnějších hledisek při projektování budov a domů.

Veškeré továrny i administrativní budovy společnosti S.Anselmo splňují veškeré ekologické předpisy a jejich dodržování je pod přísným dozorem.

image

image